Per a sol·licitar cita o sol·licitar informació en el centre mèdic, emplene el present formulari triant especialitat i en breu contactarem amb vosté per a confirmar cita.

En compliment del que s’estableix en els articles 13 i 14 del *RGPD (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i en l’article 11 de la *LOPD 3/2018, de 5 de desembre, posem a la disposició de l’interessat la informació addicional referent al tractament de les seues dades de caràcter personal. El Responsable del Tractament és CENTRE *MEDIC LA PAU S.L, amb número de C.I.F.: B53976833, i amb domicili en C/ Sant Rafael, 67 C.P.: 03780 – Pego (ALACANT). La relació d’Activitats de Tractament realitzades és la següent: CONTACTES VIA WEB -CITES, la ubicació de les quals es troba en HTTP://CENTREMEDICLAPAU.COM/. La finalitat de la recollida i tractament de la informació de l’interessat és la de: Gestió de cites a través de la web. La tipologia de les dades de l’interessat que seran tractats pel Responsable són els següents: Nom i cognoms; Telèfons; Correu electrònic; Adreça IP de connexió; . El termini de conservació d’aquestes dades per part del Responsable és Mentre dure la prestació del servei. No està prevista la realització de perfils, decisions automatitzades i/o lògica aplicada. Quant a la base jurídica per al tractament, el Responsable realitza l’activitat de tractament descrita per a dur a terme la prestació dels seus serveis, la qual permet optimitzar el servei prestat, basant la seua legitimació en Consentiment inequívoc de l’interessat. En relació amb els destinataris de les dades personals de l’altra part, el Responsable podrà cedir les dades personals facilitades a destinataris i proveïdors de serveis prestats, sempre que es limite a la finalitat que la justifica, així com a les cessions previstes en la legislació aplicable. Les categories de destinataris als quals el Responsable podrà cedir les dades personals de l’interessat són: Sense previsió de cessions. Encarregats del Tractament: La llista d’Encarregats del Tractament es troba en: C/ Sant Rafael, 67 – 03780 Pego, Alacant. D’altra banda, en matèria de transferències internacionals, queda previst que no es realitza cap transferència internacional de dades de caràcter personal. Quant als drets de què disposa l’interessat en relació amb les seues dades, aquest pot dirigir-se al Responsable, amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del seu tractament, oposició, revocació, a la portabilitat de les seues dades, dret a retirar el consentiment prestat, exercint els seus drets dirigint-se a la direcció C/ Sant Rafael, 67 C.P: 03780 – Pego (Alacant), o a través del correu electrònic jnaya@centremediclapau.com ;cmlapau@centremediclapau.com, amb l’assumpte dades personals. Igualment té l’interessat dret a reclamar davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades, l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD). L’interessat podrà accedir a aquesta informació en matèria de protecció de dades actualitzada en tot moment en C/ Sant Rafael, 67 – 03780 Pego, Alacant.Per favor, conteste a aquest missatge per a confirmar la seua adreça de correu electrònica.